BU Graduate Alumni

สิ่งที่ทำให้แทมมี่ประสบความสำเร็จคือความกล้าที่จะมุ่งมั่นต่อไปในการเป็นนักเทนนิสอาชิพที่ใครๆ ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นได้  และสิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือการมีเป้าหมาย...ซึ่งทำให้เกิดความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าไปในเส้นทางสายนี้.....

แทมมารีน ธนสุกาญจน์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

ต้องหาตัวเองให้เจอให้เร็วทีสุด คนที่หาทางของตัวเองเจอ มันก็เหมือนเฟืองที่ลงล็อคและหมุนไปได้เร็ว

กฤต เจนพานิชการ
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต

 

   

ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผม แน่นอนว่าต้องยกเครดิตให้การศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างพื้นฐานที่ดี สามารถนำไปต่อยอดและทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

ประวิทย์ จิตนราพงศ์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

 

  

Achim
Student

Go to top