ลงทะเบียน เพิ่ม-ลดวิชา/ข้ามสาขา (REGISTRATION ADDING-DROPPING/CROSS-PROGRAM)

   Click::›› ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาเรียน (Adding/Dropping) 
                     * Available filling out the form, 20-22 August 2020 
 
        การลงทะเบียนข้ามสาขา นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม "ภายในวันที่ 15 ส.ค. 63 เพื่อให้ผู้อำนวยการ
   หลักสูตรลงนามอนุมัติก่อนจากนั้น นักศึกษาต้องแนบแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติส่งกลับใน Google Form 
   สำหรับการลงทะเบียน Add-drop Online ช่วงวันที่ 20-22 ส.ค. 63
        Plese submit "Cross-Program Registration Form" before 15 August 2020. This form is
   to be signed by the Program Director for Approval. After that, students are
   requested to attach the approved form (send back to you by the Graduate School)
   to Online Adding-dropping form during Adding-Dropping period (20-22 August 2020).
 
   Click ::» ลงทะเบียนข้ามสาขา (Cross-Program Registration Request)
                       
 
   • ตารางเรียน (Class Schedule) 
   • คู่มือลงทะเบียน (Registration Handbook)
   • คู่มือวางแผนการเรียน (Degree Plan)
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok University Graduate School (Main Campus)
 
9/1 Moo 5 Phaholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
Facebook Page : BU Graduate School 

 

 

 

 

 

 

Go to top