เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 3/2562

 Important Message for BU Graduate Students

who registered for the 3/2020 Comprehensive Examination, scheduled on March 14, 2020

Due to the ongoing spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection,
the Graduate School deems it appropriate to adjust a format
for the 3/2020 Comprehensive Examination, scheduled on March 14, 2020.
For further information, please check your BU email (Name.4 initial letters of your last
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท-19
บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 3/2562 (สอบวันที่14 มี.ค.63)
นักศึกษากรุณาตรวจสอบEmail ของมหาวิทยาลัย (ชื่อ.4ตัวแรกของนามสกุล@bumail.net) เพื่อรับทราบรายละเอียด

 

Go to top