แจ้งงดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา​ Cancelled all classes and student-related activities


ประกาศ!
มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งงดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา​
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2562​
เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ​ (มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ)​

สำหรับการเรียนการสอนตามปกติจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่​ 4 ก.พ.2562​ เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้​ ขอให้นักศึกษาที่รักทุกท่าน​ รักษาสุขภาพ​ และระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ​
และโปรดติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

ANNOUNCEMENT! 
Bangkok University cancelled all classes and student-related activities
for Thursday (31 January) through Sunday (3 February) due to concerns about air quality and public health.
The university will remain open during that time. Classes resume on Monday (4 February) as scheduled.
Please take all precautions to stay safe and healthy at this time and stay alert for any further announcement.

Go to top