เชิญน้กศึกษา ป.โท เข้าร่วมสัมมนา "Google ธุรกิจที่มากกว่าแค่ค้นหา"“เตรียมพบกับสัมมนา ที่มีดีกว่าการค้นหาเพียงคลิกเดียว"
ในงาน Google ธุรกิจที่มากกว่าแค่ค้นหา
โดยคุณสายใย สระกวี
Head of Communications Google Thailand
จัดโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรียนรู้กระบวนการคิดนวัตกรรมที่ก้าวไปไกล และครองใจผู้บริโภคมาช้านาน

พบกันวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16. 30 น.
ณ โถงกิจกรรม อาคาร 7 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ (ฝ้าย) 092-9529419
» คลิ๊กลงทะเบียน  

 

 

Go to top