ลงทะเบียนทางออนไลน์ เทอม 1/2561 Online Registration Period (First Semester 2018)

 

Register


กรณีผ่อนชำระ
เงื่อนไขในการผ่อนชำระ

1. ต้อง ลงทะเบียน online ตามวันเวลาที่กำหนด เท่านั้น
กรณี ไม่ชำระงวดที่ 1 จะถือว่าสิทธ์การผ่อนชำระและการลงทะเบียนเป็นโมฆะ เมื่อมาลงทะเบียนใหม่
ไม่สามารถผ่อนชำระได้
2. การลงทะเบียนช่วง Add-drop ไม่สามารถผ่อนชำระได้

Click > ขั้นตอนในการผ่อนชำระ

  

 

Go to top