ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่นขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
คลิ๊กดูรายละเอียดโครงการ


Go to top