บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการช่วงวันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2560 The Graduate School will be closed


บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการในช่วงวันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2560 
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561

The Graduate School will be closed from December 20, 2017 to January 2, 2018. 
(Semester Break)

Go to top