มหาวิทยาลัยตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี The electric power annual maintenance


เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี จึงจะมีผลให้ระบบ
I-Thesis ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 18.00 น.
ของวันที่ 25 ต.ค. 2560 ถึง 14.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค. 2560

Due to the electric power annual maintenance, I-Thesis system will be shut down
from 25 October 2017 at 6.00 p.m. to 26 October 2017 at 2.00 p.m.

Go to top